Školení a certifikace

Certifikační školení ALCOMA

Základní školení: základní zvládnutí dohledu ASD, rekognoskace, směrování, výpočet optimální trasy, přepěťová ochrana, rámcově témata z pokročilých školení.

Pokročilé školení: pokročilé ASD, Network mode, ASD server, vyšší výpočty, licenční politika ČTÚ, optimalizace sítí. Řešení problémů a závad pokročilé.

Certifikační schéma ALCOMA a prodloužení záruční doby.