AL80GE + AL17F MP600

Radioreléový spoj jako plnohodnotná náhrada optického propojení

AL80GE + AL17F MP600

Příklad nasazení radioreléových spojů ALCOMA jako cenově výhodnější a flexibilnější varianty optického propojení. Propojení centrálního uzlu zákazníka s poskytovatelem internetové konektivity na vzdálenost 2,8 km. V hlavní roli při výběru řešení jak rychlost výstavby, tak zejména cena a možnost snadné migrace k jinému poskytovateli. Vítězná varianta - profesionální bezdrátový spoj se zálohou. Jako primární linka využit nejrychlejší spoj ALCOMA - model AL80GE v pásmu 80 GHz. Pro zajištění 100% dostupnosti v dešti doplněn o model ALCOMA AL17F MP600, který na sebe automaticky převezme provoz při výpadku primární linky.

Požadavek: Přenosová kapacita 1 Gbps na vzdálenost 2,8 km se 100% dostupností

Realizace řešení: Instalace spojů ALCOMA AL80GE a AL17F MP600 v režimu 1+1 FD

Zkušenosti z provozu: Ani během nejhorších klimatických podmínek nedojde k přerušení spojení. V případě, že primární linka již nepřenáší data, se provoz automaticky přepne na záložní linku. Ta díky bezztrátové ACM funguje v jakémkoli počasí.


Vyjádření zákazníka:


Na cestu profesionálních přenosových technologii jsme se vydali v roce 2006, kdy jsme zakoupili první radioreléový spoj v licencovaném pásmu 26 GHz s kapacitou 100 Mbit/s full duplex. Tento spoj sloužil k připojení centrálního uzlu sítě, naší serverovny k tehdejšímu poskytovateli připojení do sítě Internet, společnosti Energotel. Nákup tohoto profesionálního řešení pro nás znamenal obrovskou investici, avšak tato byla pro udržení kvality služeb více než nezbytná. Výsledek tohoto rozhodnutí na sebe nenechal dlouho čekat a kvalita služeb, ovlivněna těmito řešeními, přinesla velké množství zákazníků, kteří si už tehdy měli v našem regionu z čeho vybírat. Od toho momentu, až dodnes investovala naše společnost do profesionálních radioreléových spojů a potřebné infrastruktury více než čtvrt milionu euro.


V historii naší společnosti jsme stáli na hranici několika mezníků, z nichž jeden představoval správný výběr dodavatele primární konektivity do sítě Internet. Měli jsme několik možností, z nichž jedna spočívala ve značné investici do vybudování zemní optické sítě, která by sice splňovala kvalitativní požadavky, avšak ze stránky rentability investice by znemožňovala budoucí změnu poskytovatele z důvodu ceny nebo kvality jím poskytovaných služeb. V té době jsme se rozhodli pro poskytovatele, který měla svůj POP vzdálen od našeho centrálního uzlu 2,8 km. Budovat optickou síť pro toto propojení by bylo opět nerentabilní a v případě, že bychom se rozhodli změnit dodavatele primární konektivity, by to byla zbytečná investice.Pohled z centrálniho uzlu na bod poskytovatele konektivity

V této době společnost ALCOMA uvedla na trh RR spoj v pásmu 80 GHz s přenosovou kapacitou 1,15 Gbit/s. Tento spoj jsme si zapůjčili na testování a s výsledky jsme byli nadmíru spokojeni. Jediné co nás trápilo, byl možný problém s dostupností za extrémních klimatických podmínek, které se vyloučit nedají. K primárnímu spoji AL80GE jsme proto paralelně zapojili spoj v pásmu 17 GHz, který dokáže při šířce pásma 80 MHz a modulaci 1024 QAM přenést datový tok 660 Mbit/s. Jako záložní, sekundární spoj nám toto řešení plně vyhovuje, protože vždy v případě silné bouřky aktivita na síti přirozeně klesá a sekundární spoj svou kapacitou k tomuto účelu postačuje. Na straně dodavatele konektivity jsme oba porty uživatelských dat připojili po dohodě a nastavení do dvou rovnocenných portů na switchi Cisco. Primární spoj optickým mini GBIC a sekundární spoj metalickým mini GBIC. Na naší straně v serverovně jsme oba porty připojili do switche Mypu a nastavili mezi nimi STP (spaning tree), což zajišťuje přepnutí konektivity na sekundární port v momentě, když primární port zahlásí "port down". Toto řešení se nám osvědčilo a úspěšně jej využíváme dodnes při údržbě technologie, upgradování fw a v neposlední řadě v extrémních povětrnostních situacích, kdy dojde k rozpojení primárního spoje v pásmu 80 GHz. Díky této konfiguraci, hardwaru a nastavení se nám podařilo získat kvalitu optického propojení na hlavní lince do sítě Internet, jejíž význam je ze všech bezvýhradně nejvyšší.Spoje AL80GE a AL17F MP600 na straně poskytovatele konektivity

Popsanou technologii úspěšně používáme již dva roky a s hrdostí mohu prohlásit, že "nevíme, že ji máme". Jako příklad chování obou spojů uvádím grafy ze dne 13.08.2014, kdy se na zmíněné trase přehnala bouře s vydatností srážek kolem 40 mm/h. Průtrž mračen trvala okolo 10 minut, během kterých se úroveň signálu na spoji AL80GE dostala až na -70 dBm, což v praxi znamená rozpojení spoje. Během této doby byla primární konektivita automaticky přepnuta na záložní spoj AL17F MP600, jehož bezztrátová ACM zajistila postupné snižování modulace vlivem silného deště. Spoj se ale nerozpadl a zákazníci celý proces vůbec nepocítili.


Obraz z meteorologického radaru v době bouřky


Porovnání úrovně přijímaného signálu na spoji AL80GE (nahoře) a AL17F MP600 (dole) v průběhu bouřky
Porovnání přenosu dat přes spoje AL80GE (nahoře) a AL17F MP600 (dole) v průběhu bouřky
Průběh přepínání ACM v průběhu bouřky na spoji AL17F MP600