AL10F MP600

Srovnání dvou generací spojů ALCOMA v pásmu 10 GHz

AL10F MP600

Ukázka z praxe, která dokazuje, že každá nová generace spojů ALCOMA přichází s výrazně lepšími parametry i co do odolnosti vůči rušení. Zejména v pásmu 10 GHz je odolnost vůči rušení jinými spoji v posledních letech stále důležitější aspekt - vzhledem k větší a větší obsazenosti pásma. Jak si vedl nejnovější model ALCOMA AL10F MP600 v porovnání se svým starším kolegou ALCOMA AL10D MP165 v prostředí silně obsazeného přístupového bodu se dozvíte v tomto podrobném článku plném přesných údajů a grafů…

Společnost: Družstvo EUROSIGNAL, Praha, Česká republika

Požadavek: Spolehlivý spoj na data a IPTV pro zarušené prostředí, ideálně ve volném pásmu

Realizace řešení:Instalace spoje AL10D MP165, následně nahrazen modelem AL10F MP600

Zkušenosti z provozu: Spoj AL10F MP600 funguje za stejných podmínek (rušení na pozadí) s modulací o tři řády vyšší, tedy i s dvounásobnou kapacitou. Díky hitless ACM nedochází k výpadku ani v největšími dešti.


Vyjádření zákazníka:

Družstvo EUROSIGNAL bylo založeno v roce 2001. Zabývá se poskytováním bezdrátového, metalického a optického připojení k internetu v mnoha lokalitách v okolí Prahy a Berouna, ADSL připojením po celém území ČR a zákaznickým servisem v oblasti výpočetní techniky. Stavíme PC dle přání zákazníka, dodáváme a instalujeme vhodný software, navrhujeme a vytváříme počítačové sítě.V roce 2013 řešila naše společnost vybudování spoje, který měl zvládnout přenést 100 Mbit/s full duplex na vzdálenost necelých čtyř kilometrů. Měl být dostatečně robustní, aby po něm šla přenášet také IPTV, a mít v budoucnu možnost bezproblémového rozšíření kapacity. Proto byl vybrán z rodiny spojů ALCOMA model AL10D MP165 s anténami 65 cm do nelicencovaného pásma 10 GHz. Při plánování tohoto spoje jsme zaznamenali, že necelých čtvrt kilometru daleko a půl stupně do strany je za jedním z vysílačů vysoká budova, na níž je umístěna řada nejrůznějších antén. Proto nejprve proběhlo technické šetření, zda bude vůbec možné najít nějakou volnou frekvenci, na které by šel spoj provozovat. Díky spektrálnímu analyzátoru zabudovanému přímo v rádiu bylo toto šetření hračkou. Na vysílač, který se nacházel proti zdroji potenciálního rušení, byla namontována anténa a na ni se osadila ODU A v horizontální polarizaci. Po hrubém zaměření antény bylo provedeno několik skenování celého pásma. Pak to samé ve vertikální polarizaci a stejně tak tomu bylo i s ODU B. Skenování probíhalo jednoduše. ODU nebylo vůbec potřeba připojovat pomocí S-STP kabelu, který za normálních okolností obstarává jak přenos dat, tak i napájení. Stačilo použít 48 V zdroj s dvoulinkou, který se připojil přímo do svorek v uživatelském prostoru ODU, a měřící notebook připojený přímo přes sériový port. Na skenování pásma by šlo samozřejmě použít i klasický spektrální analyzátor, ale proč nevyužít standardní funkci rádia?


Scan spektra ve vertikální polarizaci (nahoře) a v horizontální (dole)

Po pečlivém skenování byla vybrána na vysílání proti rušivému elementu ODU B v horizontální polarizaci a kanály 9a / 3a. Po vybudování protistrany se spoj směroval s nastavenou nejnižší možnou šířkou pásma a nejnižší možnou modulací, tedy 7 MHz a 4QAM, a to kvůli potlačení možného vlivu rušení. Po úspěšném nasměrování byl spoj překonfigurován na požadovanou šířku pásma a modulaci, tedy 28 MHz a 32QAM. Spoj měl dobrou přijímanou úroveň, SNR na straně proti rušení bylo trochu horší, nicméně nechyboval a mohl tedy začít plnit svou funkci. Po pár měsících bezchybného provozu začal spoj dosahovat ve špičkách na strop nastavené přenosové kapacity 100 Mbit/s. Následoval jediný logický krok – spoj přepnout na vyšší modulaci a dostat z něj větší prostor pro přenášená data. Při přepnutí se ale stala nepříjemná věc. Na žádné vyšší modulaci nebyl spoj kvůli rušení schopen pracovat bez problémů. Jedinou možností byla 64QAM, kde však docházelo k chybovosti 10-8. To by běžnému provozu vůbec nevadilo, ale pro IPTV to již nebylo vhodné. Došlo tedy k dalšímu skenování pásma, jestli se náhodou někdo další „nepřicpal“ do už tak plného spektra. Vše bylo ale stejné jako při montáži. I přes pokusy přeladit na jiné kanály nebo změnit polarizaci se první varianta stále zdála být tou nejlepší, ovšem s limitem přenosové kapacity 100 Mbit/s.Pohled na spoj po výměně AL10D MP165 za AL10F MP600

V této chvíli jsme si posteskli, že budeme nuceni opustit toto nelicencované pásmo a kvůli vyšší kapacitě zvolit jiné nelicencované, nebo dokonce řešit zdlouhavé administrativní kolečko a doufat v přidělení frekvencí v některém licencovaném pásmu. Zrovna se ale v rodině produktů ALCOMA objevil nový přírůstek – spoj AL10F MP600. Po krátké domluvě se k nám během týdne vydal i s novým rádiem obchodní zástupce výrobce, se kterým jsme tuto novinku rovnou namontovali. Po montáži byl spoj nastaven na stejné parametry jako předešlý. Pracoval bezchybně, a proto se začalo se zvyšováním modulace. Modulace 64QAM, která pracovala na starém spoji s chybovostí 10-8, zde fungovala zcela bez problémů. 128QAM na starém spoji nešlo vůbec, zde stále ok. Při přepnutí na 256QAM se snížila kvalita signálu a SNR na velmi nízké hodnoty, nicméně i tak byl spoj stále stabilní a pracoval bez chyb při přenosové kapacitě 200 Mbit/s full duplex. Modulace 512QAM již byla vyzkoušena čistě „z hecu“ a dle očekávání se zde rušení výrazně projevovalo a spoj nebyl stabilní. Výsledkem je tedy za stejných podmínek o tři řády vyšší modulace ve stejné stabilitě a kvalitě. A proto má spoj velice dobré předpoklady k využití i na velmi zarušených místech.


Se spojem AL10F MP600 ovšem nepřišla jen vyšší kapacita, ale i bezztrátová ACM, která se hodí zvláště při velmi vydatných deštích, na které bylo toto léto velmi bohaté. I přes tyto přívaly vody si nikdy spoj nepodřadil na méně než 32QAM, tedy 125 Mbit/s. Po více než měsíčním provozu neměl spoj jediný výpadek, a to ať spojený s rušením, či s útlumem způsobeným přívalovými dešti. Je to velký bojovník, a i když je na hranici možností, stále tvrdě dře a přenáší data a přenáší data a přenáší data…

Na grafu je vidět stav před a po výměně technologie. Kvalita signálu je sice značně horší, ale i přesto spoj AL10F MP600 pracuje lépe než AL10D MP165 a přenáší podstatně větší kapacitu.


Záznam kvality signálu a SNR před a po výměně (výměna v 30. týdnu)

Screenshot ASD po nasazení spoje AL10F MP600