AL11F + AL17F MP600

Náhrada optického okruhu trasou z několika radioreléových spojů

AL11F + AL17F MP600

Příklad nasazení radioreléových spojů ALCOMA jako cenově výhodnější a flexibilnější varianty optického propojení na páteřní trase sítě. V hlavní roli při výběru řešení jak rychlost výstavby, tak zejména cena za provoz linky. Vítězná varianta - instalace rádiové linky založené na třech skocích pomocí profesionálních bezdrátových spojů. Využity nejnovější spoje z produkce ALCOMA - model MP600 v pásmech 11 a 17 GHz. Podrobnosti a zkušenosti z provozu naleznete dále v článku…

Společnost: MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál, Česká republika

Požadavek: Náhrada pronajaté optické trasy ekonomičtějším řešením při zachování kvality a garance služby

Realizace řešení: Instalace jednoho spoje AL17F MP600 a dvou spojů AL11F MP600

Zkušenosti z provozu: Náš cíl, snížení provozních nákladů páteřních linek se podařilo zcela realizovat včetně zachování úrovně kvality.


Vyjádření zákazníka:

Společnost MX-NET Telekomunikace s.r.o. je komerční poskytovatel připojení k internetu na Bruntálsku, působící od roku 2004. Své služby nabízí nejenom domácnostem, ale i firmám a dalším poskytovatelů. Domácnostem poskytuje levné, rychlé a kvalitní nonstop připojení k internetu a firmám profesionální vyhrazené konektivity, pronájmy okruhů, kamerové bezpečnostní systémy, webhosting apod.Po zvážení všech nabídek na náhradu pronajaté optické trasy jsme se rozhodli řešit náš požadavek pomocí technologie ALCOMA. Objednávka zněla na jeden spoj AL17F MP600 s anténami 65 cm pro vzdálenost 4 km a dva spoje AL11F MP600 s anténami 65 resp. 120 cm pro vzdálenosti 6 a 14 km. Spoje jsou zakoupené s licencí na kapacitu 400 Mbit/s. Přes všechny spoje běží veškeré naše služby včetně IPTV. Lokality v cestě jsou jen retranslace a většina konektivity vždy pokračuje do dalšího rádia. Proto jsme se rozhodli využít integrovaný switch v transparentním režimu a objednali spoje včetně optického rozhraní. Jednotky jsou tak spojeny optikou mezi sebou a metalické porty jsou vždy svedeny do rozvaděče na patě stožáru.


Protože v naší firmě používáme stejnosměrné zálohovací systémy, velmi jsme ocenili řešení napájení formou chráněných svorkovnic. Můžeme si ke spoji připojit libovolný napájecí zdroj a na rozdíl od konkurenčních produktů, svorkovnice neobsahuje zcela zbytečný DC/DC měnič, který značně snižuje účinnost a hlavně spolehlivost takového řešení. Spoje ALCOMA je možné provozovat s napětím od 20 V. Díky použití kvalitního S-STP kabelu Cat7 mezi vnější jednotkou a svorkovnicí lze jednotky napájet i s nominálním napětím 27,5 V až na vzdálenost několika desítek metrů, bez obav z nadměrného úbytku napětí při provozu ze záložních baterií. Velice zajímavý je model svorkovnice RP, který má dva samostatné napájecí vstupy. V praxi tak můžeme mimo primárního zdroje připojit i sekundární a využít jej buď pro případ poruchy, nebo při upgradu napájení v dané lokalitě apod.


Jelikož jsou obě retranslace umístěny v polích v podhůří Jeseníků v těžko dostupném terénu a na vrcholu stožárů, velice jsme ocenili způsob instalace kabelu formou zařezání do pásku KRONE. Po zkušenostech se zateklými konektory, s náhodnými chybami na ethernetu, s prasklými těsněními, se špatně zašroubovanými průchodkami, s vodou uvnitř jednotky a s dalšími poruchami u konkurenčních produktů, jsme konečně našli nejlepší způsob instalace. Z naší zkušenosti takovou kvalitu spojení kabelu s jednotkou prostě žádný konektor nenahradí.
Jednotlivé body rádiové trasy

V době, kdy jsme spoje objednávali, byl model MP600 novinkou, dostupný pouze pro pásmo 17 GHz. ALCOMA proto vyrobila a dodala v požadované konfiguraci všechny spoje do pásma 17 GHz, s tím, že jakmile bude dostupná verze pro 11 GHz, poslední dva spoje se vymění. Poslali nám tedy předem antény a kabeláž, kterou jsme si připravili, aby vzápětí přijel obchodní zástupce namontovat jednotky a spoje oživit. Mimochodem, že dnes jezdí zástupci výrobce k zákazníkovi na prezentace, je kromě pár výjimek vcelku běžné. Ale přijel vám někdy prodejce spoj zdarma namontovat a oživit? Pro nás to byla první taková zkušenost.Ukázka instalace spoje AL17F MP600 obchodním zástupcem ALCOMA

Hned na začátku nás velmi potěšil dohledový software ASD. Ačkoli jsme dříve preferovali spíše web management, s rostoucím množstvím spojů jsme změnili názor. Kromě možnosti centrálně dohledovat spoje, kterou nahradí pouze dobrý SNNP management software, jsou tu věci jako samostatný dohledový kanál mezi jednotkami nebo stabilita spojení i při vysoké chybovosti, tedy tehdy, kdy se web už odporoučí. Možnosti uživatelské konfigurace jsou navíc velmi rozsáhlé. Konečně si můžeme například nastavit uživatelskou úroveň výstupního výkonu, bez nutnosti “dání na modlení“, ke kterému jsme byli nuceni u spojů konkurenčního výrobce.


Žádná ze tří tras není úplně čistá a v každé je více či méně narušena Fresnelova zóna. Jedná se buď o dráty vysokého napětí, nebo špičky stromů. Kromě drobného energetického úbytku na trase oproti výpočtu se tento fakt nikdy nijak neprojevil. Následující snímek z ASD je z trasy 14 km, pásmo 11 GHz, modulace 64QAM při šířce kanálu 80 MHz, přenosová kapacita 400 Mbit/s. Na spoji je ve špičce datový tok kolem 200 Mbit/s + IPTV. Připomínám, že trasa není čistá. V tomto případě jsou v cestě dráty VVN.Dohled spoje AL11F MP600 po nainstalování a dosměrování

Následující graf znázorňuje latenci mezi serverem na jedné straně a routerem na konci celé trasy. Zapojení je server – switch – 500 m optiky – switch - 1. spoj – 2. spoj – 3. spoj - 500 m optiky – cílový router. Povšimněte si průměrné latence 1,1 ms. Pro srovnání přikládám graf latence mezi totožnými prvky na pronajatém optickém okruhu TO2. Zapojení je tedy server – optický okruh TO2 – router. Tento graf dokazuje, že optika nemusí být vždy rychlejší a radioreléový spoj je mnohdy mocný soupeř :)Srovnání latence na totožné trase. Graf nahoře trasa postavená na třech spojích ALCOMA v řadě,
graf dole optická trasa pronajmutého okruhu O2.

Od našeho prvního nákupu technologie ALCOMA uběhl rok a půl a kromě porodních bolestí při montáži (došlo k zalomení optického vlákna) jsme se spoji neměli jediný problém. Za tuto dobu jsme koupili několik dalších a v tomto trendu hodláme v naší firmě pokračovat. Spoje ALCOMA nejsou nejlevnější, ale ta investice se rozhodně vyplatí.