AL10F MP600

Srovnání spojů v pásmu 10 GHz na trase 11 km

AL10F MP600

Další povedený srovnávací článek, který předkládá porovnání tří různých spojů (2x ALCOMA a 1x jiný výrobce) v pásmu 10 GHz nasazených na delší trase (11 km) s ne zcela čistým radiovým pozadím. Porovnejte sami, jak se zákazníkům vyplatí vsadit na to nejlepší z naší produkce…

Společnost: MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál, Česká republika

Požadavek: Náhrada stávajícího spoje za spoj s vyšší kapacitou i spolehlivostí

Realizace řešení: Instalace spoje ALCOMA AL10D MP200, následně nahrazen spojem ALCOMA AL10F MP600

Zkušenosti z provozu: Při nasazení spoje AL10D MP200 bylo možné použít modulaci až 128QAM, při nasazení AL10F MP600 až 256QAM, oproti předchozí modulaci 16QAM se tak jedná o nárůst o 3, resp. 4 modulační stupně.


Vyjádření zákazníka:

Společnost MX-NET Telekomunikace s.r.o. je komerční poskytovatel připojení k internetu na Bruntálsku, působící od roku 2004. Své služby nabízí nejenom domácnostem, ale i firmám a dalším poskytovatelů. Domácnostem poskytuje levné, rychlé a kvalitní nonstop připojení k internetu a firmám profesionální vyhrazené konektivity, pronájmy okruhů, kamerové bezpečnostní systémy, webhosting apod.Nedávno jsme naši flotilu spojů MP600 rozšířili o novinku do frekvenčního pásma 10 GHz. Nahradila na trase 11 km spoj QAM100 konkurenčního výrobce, který byl osazen anténami 90 cm. Trasa tohoto spoje je fyzicky zcela čistá, bez jakýchkoli překážek, ale s vysokou mírou zarušení. Ačkoli máme z mnoha předchozích instalací potvrzený fakt, že antény tohoto výrobce vykazují horší parametry, než jaké jsou propagovány, rozhodli jsme se je na spoji ponechat a vyžít redukční sadu, kterou ALCOMA k těmto anténám nabízí.
Pohled na původní antény s určené pro nové osazení jednotkami ALCOMA

Protože v době objednávky nebyl model MP600 pro 10 GHz ještě připraven k prodeji, ALCOMA nám bezplatně zapůjčila jednotky AL10D MP200, čímž se nám naskytla skvělá příležitost srovnat všechny tři výrobky. Tam kde spoj QAM100 při přenosové kapacitě 98 Mbit/s (28 MHz / 16QAM) pracoval s občasnou chybovostí, pracoval spoj MP200 bez žádných problémů až do modulace 128QAM (při šířce kanálu 28 MHz to znamená 165 Mbit/s) s kvalitou signálu kolem 50-60 %. Po nahrazení spoje MP200 spojem MP600 jsme zaznamenali další značné zlepšení, kdy spoj za stejných podmínek fungoval bez jakékoli chybovosti i na modulaci 256QAM a to při kvalitě signálu pouze 40 %. Spoj AL10F MP600 dosáhne při 256QAM a šířce kanálu 28 MHz přenosové kapacitu 200 Mbit/s. Upozorňujeme, že popsané antény 90 cm vykazují zhruba stejný zisk, jako 60 cm antény ostatních výrobců. Vzhledem k této zkušenosti a velmi malému cenovému rozdílu mezi ostatními spoji, jsme neshledali jediný důvod, proč do 10 GHz koupit cokoliv jiného, než model MP600.


Graf zobrazující latenci na router, který je umístěn za spojem AL10F MP600.