ASD + Firmware

 Dohledový systém
 Aktuální verze dohledového systému ASD CLIENT (10.9 / 1.3.2018) download
 (před instalací programu si, prosíme, přečtěte soubor readme.txt)
 Aktuální verze ASD CLIENT pro virtuální systémy, Wine, apod.  download
 (10.9 / 1.3.2018)  
   
 Firmware pro spoje ALCOMA
 Aktuální firmware pro spoje AL80xxALxxF MP91/100/155/165/200/300/360/600 download
 (verze 5.5 / 1.3.2018)  
 Aktuální firmware pro spoje ALxxMP/ME (MPS, ME, ME32, MP90) download
 (verze 4.4 / 04.03.2010)  
   
Před nahrátím firmwaru do spoje si prosím přečtěte uživatelský manuál, kde  je tento proces popsán.
   
 Seznam změn v dohledovém systému a firmware
 Changelog k aktuální verzi aplikace ASD CLIENT download 
 (FW 5.5/ ASD 10.9)  
   
   
 

 Pokud jste nenašli požadovaný soubor, kontaktujte technickou podporu.