Adaptivní modulace pro AL10D MP155 a MP91

Pro spoje AL10D MP155 a MP91 byla uvolněna nová verze firmware, která podporuje adaptivní modulaci. Adaptivní modulace při zvýšeném útlumu trasy za zhoršeného počasí sníží stupeň modulace, tím zvýší citlivost přijímače a na trase se tak zachová datový provoz.

Pro upgrade systému na stávajících spojích prosíme kontaktujte Vašeho obchodního zástupce. Touto funkcí budou vybaveny nové spoje ALCOMA vyrobené od 11. ledna 2010.