Factory Time

Factory Time - významná SW inovace minipojítek ALCOMA.

Vážení zákazníci,

je nám potěšením představit Vám velmi zásadní SW změnu, která se bude týkat všech minipojítek ALCOMA počínaje verzí spoje MP91, až po ty nejnovější. Jedná se o v zásadě o doplnění expiračního a licenčního režimu spojů (časové a kapacitní omezení) o „tovární nastavení“, které jsme nazvali režimem Factory Time.

V současné době je každý nově vyrobený spoj (týká se i oprav a repasů), který opouští výrobní závod ALCOMA licenčně otevřený na plnou kapacitu a je zabezpečený časovým omezením = Expirací.

Expirace je vždy konkrétní datum, které je ve výrobě zadáno do spoje a do tohoto dne je pak spoj plně funkční bez ohledu na to, zda je spoj v provozu či nikoliv (ve spoji stále běží čas). Pokud nedojde do uvedeného data k vložení nového expiračního klíče, který provozní čas prodlouží, nebo časové omezení zruší (Unlimited licence) spoj tzv. proexpiruje a přestane přenášet data. Tento systém je po dlouhá léta standardní a všem uživatelům nejenom spojů ALCOMA všeobecně dobře známý.

Co tady ve vztahu k výše uvedenému přináší inovace a nový režim Factory Time?

Factory Time bude k dispozici ve spojích s verzí FW 5.3 při použití ASD ver. 10.8.

Tento režim není omezený konkrétním datem expirace a umožňuje využít maximální přenosovou kapacitu daného spoje. Pro tento režim je stanoven limitovaný čas provozu: 337 hodin (14 dnů + 1h). Tento čas se odečítá jen při provozu spoje (pokud je jednotka vypnutá, odpočet neběží). Po vyčerpání tohoto času přestane spoj přenášet uživatelská data!

Identifikace - Factory Time

Z režimu Factory Time lze spoj bez výpadku kdykoliv přepnout do Uživatelského režimu (zakoupená kapacita, nebo limitovaná/nelimitovaná časová licence) vložením expiračního klíče. Počet přepnutí z režimu Factory Time není žádným způsobem limitovaný – pro tento účel lze používat stále stejný expirační kód. Přepnutím spoje z režimu Factory Time na běžný provoz se odpočet času pochopitelně také zastaví.

Vizuálně bude režim Factory Time indikován modrým proužkem v horní části panelu příslušné stanice spoje v ASD.

Okno stanice - Factory Time

Počínaje datem 9. 10. 2017 budou veškeré spoje expedované z výrobního závodu ALCOMA (nové spoje, opravy, repasy) přepnuté do režimu Factory Time a na ODU jednotky již nebude lepený štítek s datem expirace. Současně s touto změnou budeme maximálně do 3 dní od expedice spoje automaticky zasílat expirační klíče s příslušnou kapacitou a nastavením data expirace. Zde nedojde k žádné změně oproti současnému stavu, nicméně je v zájmu provozovatele spoje, aby tento klíč vložil do spoje co nejdříve po té, co ho obdrží a tím tak zastavil odpočet celkově dostupné doby provozu ve Factory Time.

U spojů expedovaných před datem 9. 10. 2017 lze čas limitovaný čas Factory Time doplnit dodatečně po upgrade FW na verzi 5.3 speciálně generovaným expiračním klíčem. Stejně tak lze tento čas (337 hodin) doplnit do spoje kdykoliv dodatečně.

Nový režim Factory Time bude z pohledu uživatele využíván především u spojů uložených v servisních skladech a kontejnerech (když spoj není zapnutý, neběží odpočet času) a dále pak kdykoliv v případě potřeby na testování využitelné provozní kapacity spoje, nebo jejího krátkodobého navýšení bez nutnosti žádat o dočasné licenční klíče u výrobce.

Veškeré podobnosti o výše uvedeném budou pochopitelně uvedeny v nové verzi manuálu v2.7 programu ASD 10.8, který bude zveřejněn ke stažení do výše uvedeného data.

Pevně věříme, že většina uživatelů našich spojů tuto novinku vřele uvítá a ocení.

 

Team ALCOMA.