ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Mobilní sítě

Radioreléové spoje ALCOMA mohou sloužit pro přenos dat v jakékoliv mobilní síti. Nabízejí kombinaci rozhraní E1/T1, Ethernet a STM-1/OC-3 v kapacitách od 4 Mbit/s do 1150 Mbit/s full duplex.

Licencovaná pásma jsou vhodná pro nízkonákladové páteřní trasy, zatímco volná pásma se dají s úspěchem využít jako dočasné spoje nebo pro mobilní stanice vybudované s využitím technologie kompaktních kontejnerů s teleskopickou anténou

Radioreléové spoje ALCOMA jsou taktéž vhodné pro budování páteřních LTE sítí, zejména modely v pásmu 80GHz se svojí přenosovou kapacitou více než 1 Gbps.