Nejstarší česká BTS

Nejstarší česká BTS využívá spolehlivého připojení přes spoje ALCOMA

http://mobil.idnes.cz/