Nové pásmo 32 GHz se zajímavou cenou za licenci

Koordinační úřad ČTÚ uvolnil zajímavé pásmo 32 GHz pro spoje typu bod - bod.

Český telekomunikační úřad uvolnil v telekomunikačním věstníku pro 2/2011 pod č. j. 148 707/2010-605 kmitočtové pásmo 31,8 – 33,4 GHz pro provoz v pro provoz v pevné službě typu bod- bod.

Kmitočtové pásmo má kanálové rozteče 14, 28 a 56 MHz, dostupné skoky výkonu jsou 0, 10 a 20 dBm. Bylo uvolněno dostatečně široké pro budoucí využití, vysokofrekvenčních kanálů je tolik, že bych pásmo považoval za podobně perspektivní, jako bylo svého času pásmo 11 GHz.

Je vhodné o tomto pásmu uvažovat na kratší trasy nežli 10 km, anebo tam, kde pásmo 11 GHz nelze již zkoordinovat.

ALCOMA má pro provoz v tomto pásmu spoj AL32F, s dosažitelnou kapacitou 372 Mbit/s. V současné době lze počítat s dodávkou spoje zhruba 4 týdny od objednání.

Jakub REJZEK

Senior manager CZ

Ceny za licenci v přiložené tabulce

  S3 K7 K8 K9 K10 double CENA CENA
Šířka pásma konst. rastr frekv. výkon dBm ATPC duplex ročně CZK měsíčně CZK 
14 MHz  15 000 1 0,5 0 0,8 2 3000 250
14 MHz  15 000 1 0,5 10 0,8 2 4800 400
14 MHz  15 000 1 0,5 20 0,8 2 7200 600
28 MHz 15 000 2 0,5 0 0,8 2 6000 500
28 MHz 15 000 2 0,5 10 0,8 2 9600 800
28 MHz 15 000 2 0,5 20 0,8 2 14400 1200
56 MHz 15 000 4 0,5 0 0,8 2 12000 1000
56 MHz 15 000 4 0,5 10 0,8 2 19200 1600
56 MHz 15 000 4 0,5 20 0,8 2 28800 2400