Nové všeobecné oprávnění pro pásmo 10 GHz

Vážení zákazníci,

v aktuálním čísle Telekomunikačního věstníku 06/2020 ze dne 3. 6. 2020 byla s účinností od 1. 7. 2020 zveřejněna nová podoba všeobecného oprávnění k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz – všeobecné oprávnění č. VO-R/14/05.2020-7.

Tou nejzásadnější změnou je rozšíření možností využití zabrané šíře pásma až na 56 MHz a tím zvýšení objemu přenášených dat v případě technologií které takové nastavení umožňují. V návaznosti na uvedené byly dále provedeny změny v kanálování, kdy nově jsou definovány kmitočty pomocí prvního a posledního kanálu a kanálového rastru, namísto dosavadní tabulky. Tyto nové možnosti nastavení kanálů zahrnují i původní způsob naladění, takže provozované stanice se zabranou šíří pásma 14 a 28 MHz není nutné přelaďovat.

V rámci této změny nás velmi těší, že většina historicky vyráběných spojů ALCOMA v pásmu 10,5 GHz nyní umožní, nebo nabídne možnost využití toho potenciálu a maximální přenosové kapacity všem zákazníkům v plné míře.

U všech spojů řady AL10F MP300, MP600 a MP600X-PoE je provoz 56 MHz šíře pásma možný na základě uživatelského nastavení, omezení se může týkat pouze maximální přenosové kapacity, která byla do této doby standardně nabízena jen do 250 Mbit/s (28 MHz kanál). Zakoupením kapacitní licence, jejíž změna se provádí pouze vložením SW klíče je možné kapacitu navýšit až na 500 Mbit/s u spojů řady MP600 a 459 Mbit/s u MP300.

Nicméně tím možnosti upgrade stávajících spojů ALCOMA nekončí! U všech spojů s GEth rozhraním (jedná se o typy MP165 a 200) jsme schopni formou nízko nákladové HW úpravy provádět upgrade na celkovou přenosovou kapacitu 249 Mbit/s u spojů MP165 a u typu MP200 dokonce až na 384 Mbit/s. Pro detailní informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

V souvislosti s touto změnou, byly do sekce download umístěny nové kanálové tabulky pro ladění spojů dle nové úpravy a současně byla provedena úprava výpočtové tabulky pro plánování spojů.