Školení na spoje ALxxMP a ALxxF dne 26.8.2010

Základní školení na spoje ALxxMP a ALxxF do volných pásem 10 a 24 GHz i koordinovaných pásem se uskuteční ve čtvrtek 26. srpna 2010 ve školícím centru VanCo.net s.r.o., Vratislavova 27/4, 128 00 Praha 2

Program:

10:00 Zahájení školení
10:00 - 11:00 Přehled MW spojů ALCOMA a volné pásmo 10 GHz
11:00 - 11:30 Bloková schémata spojů AL10D
11:30 - 12:20 Měření kmitočtového spektra, instalace spojů a směrování antén, diagnostika závad s měřičem úrovně PROMAX
12:20 - 13:15 Přestávka na oběd
13:15 - 15:00 Dohled jednoho skoku a dohled sítě, diagnostika závad s dohledem
15:00 Test, závěr, diskuse

Po absolvování školení účastníci obdrží certifikát a licenční klíč úrovně "servis" pro dohledový systém ASD.

Cena školení je 1 500 Kč + DPH / osoba a fakturuje se po školení podle skutečné účasti. V ceně jsou příslušné materiály a oběd.

Zájemce o školení prosíme o registraci na adrese david.nemec@alcoma.cz.