Test report 8551-PT-R0167-12

Měřící protokol zařízení Ubiquti PBM10 od Notifikované osoby ČMI - Testcom.

Společnost ALCOMA a.s. se domnívá, že uvádění TDD zařízení s charakterem širokopásmové rušičky na trh poškodí především seriozní operátory a jejich investice.

Již před delší dobou jsme tedy požádali o certifikační měření a nyní zveřejňujeme jeho výsledek.

F znamená Failed - tedy neprospěl. Na straně 7 měřícího protokolu je uvedeno:

Neprospěl: Transmiter power and power tolerance
Neprospěl: Transmiter RF spectrum mask
Neprospěl: Transmitter spurious emission !
Úroveň spurious je alarmující a koreluje s předpokladem chování podobného zařízení.
 

Protokol posíláme na ČTÚ a budeme Vás informovat o reakci.

Test report