Vyšší přenosová kapacita v modech 256 QAM

Navýšení kapacit spoje ALCOMA ALxxF MP165 na 186 Mbit/s

Společnost ALCOMA se rozhodla uvolnit do standardní nabídky pro spoje MP165 ve všech pásmech 11,13,17 a 24 GHz mody pro modulační rychlost 256 QAM. Nový mod pracuje s přenosovou kapacitou 180 Mbit/s a 186 Mbit/s. Mody se liší pouze silou opravného kodu FEC. Spoje s maximální kapacitou jsou dodávány s rychlostí 186 Mbit/s, výběr modu je ponechán na uživateli, anebo adaptabilní modulaci ACM. Citlivost spoje pro BER 10-6 je - 67 dBm pro nejvyšší rychlostní mod v pásmu 10 a 11 GHz.