Datové okruhy

Datový okruh je určen k propojení vzdálených lokalit (koncových bodů) navzájem, nebo k propojení koncových bodů s předávacími body (SITEL Praha, Brno). Okruh je definovaný rychlostí (kapacitou) a rozhraním, parametry QoS a SLA (obvykle dostupnost %).  Je vybudován jako transportní spojení mezi předávacími a distribučními body tranzitní sítě, přičemž z distribučních bodů většinou dále pokračuje bezdrátovým PtP spojem (jeden nebo více skoků – Last Mile) do koncového bodu (lokalita zákazníka). Na předávacích bodech jsou okruhy předávány hromadně prostřednictvím optického nebo metalického propojení (nxEth). Veškeré podpůrné prostředky a služby (nájmy, umístění technologie, napájení a podobně) jsou součástí služby.

Zajišťujeme kompletní zřízení služby, což zahrnuje projektové a instalační práce a také veškerý potřebný materiál. Jednorázové náklady na zřízení služby se odvíjejí od vlastního technického řešení, a dalších skutečností upřesněných při před instalačním průzkumu.

 

Popis sítě

Datové okruhy jsou konfigurovány na L2 transport v rámci sítí tranzitních a telekomunikačních operátorů s využitím NNI propojů na předávacích bodech. Veškeré služby jsou pod stálým dohledem a zajištěny SLA servisem.

 

Last Mile

Mikrovlnné spoje nasazované jak pro koncové úseky, případně pro více skoková přímá propojení, jsou vždy výhradně z produkce ALCOMA. Využívaná jsou všechna dostupná pásma (volná i licencovaná) dle konkrétních požadavků.