Montáže

Společnost ALCOMA Vám pro zakoupené spoje nabízí služby i v oblasti jejich uvedení do provozu nebo montáží. Definice montáží a s nimi spojených služeb:

 

1)      Site survey a Rekognoskace

Site survey je předběžný průzkum lokality, který posuzuje možnost a podmínky nasazení rádiového spoje.
Na základě Site survey je zpracován projekt, podle kterého probíhá instalace spoje.

Rekognoskace je změření kmitočtového spektra, výpočet odstupu signálu od šumu a návrh optimálních provozních parametrů spoje (volná pásma).

 

2)      Profylaxe

Ověření původní instalace před převzetím spoje do péče garantované smlouvou SLA Rychlý zásah.

 

3)      Šéfmontáž

Uchycení a zapojení spoje na připravené antény a kabely, směrování, nastavení provozních parametrů spoje. To vše bez použití speciální techniky (slaňování). Vhodné i jako školení pro techniky sítě.

 

4)      Malá montáž

Odborná montáž technologie, natažení kabeláže do celkové délky 30 m, směrování a konfigurace. Součástí malé montáže může být i dodávka jednoduchých výložníků. Pokud nepředchází malé montáži Site survey, tak za proveditelnost díla odpovídá zákazník.  Příprava maximálně 2 hodiny na každou stranu spoje.

 

5)      Velká montáž

Jedná se o rozšířenou montáž dle konkrétních požadavků a specifikace zákazníka. Velké montáži musí předcházet průzkum a je posuzována individuálně.