Zaměřeno na kvalitu

Reálné zkušenosti našich zákazníků s technologií ALCOMA

AL11F + AL17F MP600

Příklad nasazení radioreléových spojů ALCOMA jako cenově výhodnější a flexibilnější varianty optického propojení na páteřní trase sítě. V hlavní roli při výběru řešení jak rychlost výstavby, tak zejména cena za provoz linky. Vítězná varianta - instalace rádiové linky založené na třech skocích pomocí profesionálních bezdrátových spojů. Využity nejnovější spoje z produkce ALCOMA - model MP600 v pásmech 11 a 17 GHz. Podrobnosti a zkušenosti z provozu naleznete dále v článku…

AL10F MP600

Ukázka z praxe, která dokazuje, že každá nová generace spojů ALCOMA přichází s výrazně lepšími parametry i co do odolnosti vůči rušení. Zejména v pásmu 10 GHz je odolnost vůči rušení jinými spoji v posledních letech stále důležitější aspekt - vzhledem k větší a větší obsazenosti pásma. Jak si vedl nejnovější model ALCOMA AL10F MP600 v porovnání se svým starším kolegou ALCOMA AL10D MP165 v prostředí silně obsazeného přístupového bodu se dozvíte v tomto podrobném článku plném přesných údajů a grafů…

AL10F MP600

Další povedený srovnávací článek, který předkládá porovnání tří různých spojů (2x ALCOMA a 1x jiný výrobce) v pásmu 10 GHz nasazených na delší trase (11 km) s ne zcela čistým radiovým pozadím. Porovnejte sami, jak se zákazníkům vyplatí vsadit na to nejlepší z naší produkce…

AL80GE + AL17F MP600

Druhá praktická ukázka použití radioreléových spojů ALCOMA namísto optiky. Propojení centrálního uzlu zákazníka s poskytovatelem internetové konektivity na vzdálenost 2,8 km. Klíčovým faktorem pro volbu technologie byla jak rychlost výstavby, tak zejména cena a možnost snadné migrace k jinému poskytovateli. Jako primární linka byl proto použit nejrychlejší spoj ALCOMA - model AL80GE v pásmu 80 GHz. Pro zajištění 100% dostupnosti v dešti doplněn o model ALCOMA AL17F MP600, který na sebe automaticky převezme provoz při výpadku primární linky.

Podrobnosti a zkušenosti z provozu připravujeme...