Certifikace a schéma garancí

Certifikaci odborné způsobilosti ALCOMA získá absolvent účastí na školení ALCOMA, kde si osvojí znalosti z teorie a praxe v oblasti instalace, konfigurace, údržby a provozu radioreléových spojů ALCOMA a dále obecné znalosti nutné pro rekognoskaci, výpočty kvality, plánování a návrhy radiových tras.

Certifikát odborné způsobilosti ALCOMA je vydávaný výhradně vždy na jméno konkrétního absolventa s omezenou platností 12 měsíců. Po této době je nutné platnost certifikátu obnovit opětovnou účastí na školení.

V běžné praxi je bez výhrad potvrzena skutečnost, že „záhadné" závady nevykazují spoje, které jsou nainstalovány dobře proškoleným a zkušeným techniky. Takto nainstalované spoje mají optimálním způsobem navržené umístění, včetně kovových konstrukcí a optimální, výpočtem ověřenou, kvalitu radiové trasy. Proškolením techniků a obsluhy lze předcházet až 90 % všech potíží.

V rámci Certifikace odborné způsobilosti ALCOMA nabízíme možnost prodloužení záruční doby pro nově vyrobené spoje typu minipojítko (LastMile/100/200/360/600/GE).

 

Definice pojmů:

 • Certifikační školení: školení se zaměřením na danou technologii
 • Certifikovaný technik: absolvent školení ALCOMA s vystaveným certifikátem
 • Provozovatel spoje: organizace, nebo osoba odpovědná za provoz technologie
 • Profylaxe: kontrola montáže a provozních podmínek spoje = viditelnost, směrování, způsob a podmínky umístění, mechanická pevnost a uchycení, přepěťové ochrany

 

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky:

Prodloužená záruka 60 měsíců (standardní záruka dle OP činí 24 měsíců) bude ke spoji poskytnuta za splnění následujících podmínek:

 • Registrace spoje prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.alcoma.cz.
 • Instalace spoje certifikovaným technikem, jehož certifikát není starší než 12 měsíců
 • Provedení montáže musí být doloženo montážním protokolem, který je potvrzený jak technikem, tak provozovatelem spoje.
 • Montážní protokol musí pro uznání prodloužené záruky obsahovat:

 

 • a) Jméno a podpis certifikovaného technika
 • b) Umístění spoje
 • c) Průměr antén a vzdálenost skoku
 • d) Výpočet teoretické přijímané úrovně a úrovně skutečně dosažené směrováním.
 • e) Fotografie umístění ODU a vnitřní chráněné svorkovnice, zemnících bodů
 • f) Pohledová fotografie na lokaci
 • g) Nastavení výkonu a úrovní ATPC

 

Na spoje instalované technikem, který absolvoval školení ALCOMA a obdržel certifikát pro danou technologii, ale certifikát je starší více než 12 měsíců (neplatný), je poskytována záruční doba 36 měsíců. Pro uznání takto prodloužené záruční doby je nutné předložit certifikát a montážní protokol.

Na spoje instalované osobou bez platné certifikace poskytujeme záruku dle OP – 24 měsíců. Záruku lze prodloužit dodatečnou profylaxí po vlastní certifikaci, nebo profylaxí namontovaného spoje technikem ALCOMA a to ve lhůtě do 6 měsíců od dodání spoje.

Certifikace může být i součástí nákupu spoje, základní školení je však dobré absolvovat v jednom z termínů, vyhlášených na stránkách www.alcoma.cz v sekci školení.

Na spoje řady MP300 a ODU/IDU řešení ALxxF se prodloužení záruční doby žádným výše uvedeným způsobem nevztahuje. U těchto technologií je záruční doba 24 měsíců a její prodloužení možné výhradně jen zakoupením prodloužené záruky za podmínek stanovených v platném ceníku.

 

Uvedené podmínky jsou platné na spoje dodané České republice od 1. 5. 2015. Předchozí podmínky naleznete zde.