FAQ

Pro snadné řešení technických potíží jsme pro naše zákazníky shrnuli nejčastější problémy a jejich řešení do přehledného diagramu: Diagram_Alcoma_potize.pdf

 

Jaké jsou IP adresy spoje v defaultní konfiguraci?

U spojů typu MP / MPR: U spojů typu ALxxF:
Strana A 192.168.1.237 Strana A 192.168.1.187
Strana B 192.168.1.238 Strana B 192.168.1.188

 

Jak mám zjistit zapomenutou IP adresu spoje?

Připojte se do spoje pomocí sériového kabelu RS 232. Připojte se do terminálové aplikace a nastavte ji do výhozího stavu (žádná parita, žádné řízení toku, 1 start - stop bit, 8 datových bitů). Dále postupujte dle typu spoje:

 

 • ME, MEL, ME32 (MEII), MP90
 1. Bity za sekundu 9600
 2. DIP přepínač na spodní straně desky v ODU u kabelového vstupu s označením MGM enable do polohy OFF
 3. Vypnout zapnout spoj
 4. Držet stisknutou klávesnici X
 • MP91, MP100, MP155 , MP165, MP200, MP360, MP600
 1. Bity za sekundu 57600

 2. Vypnout zapnout spoj

 3. Držet stisknutou klávesnici X

 Podrobný návod pro všechny spoje zde Navod_RS232.pdf.

 

Lze u spojů AL10D MP100, MP165 nastavit jiný duplexní rozestup, než nařizuje ČTU?

Ano, potřebujete nahrát do ASD speciální kanálovou tabulku m10r3fullcz. Výrazně doporučujeme dodržet duplexní rozestup určený ČTU. Jen ve speciálních případech je možno použít tuto tabulku.

 

Jaká je maximální velikost rámce MTU?

Max. MTU Tagged Untagged
ME /MEII/ MP90 / MP91/ MP100 / MP155 / AL10E 1540 1536
MP 165 / MP200 / MP360 / MP600 / AL80GE 10240 10240
ALxxF 2x FEth 2048 2048
ALxxF GEth - normal 4000 4000
ALxxF GEth - Enhanced 9728 9728

 

Jsou terminály spoje nějak spárované?

Ne, v zásadě jsou ODU jednotky schopné proti sobě pracovat, pokud jde o stejný typ a mají stejně nastavené parametry. V případě potřeby lze upravit v nastavení scrambler, takže by dva spoje stejného typu nebyly schopné komunikaci navazovat, ale v praxi je to výjimečné.


Kompatibilní ODU jednotky, tabulka chronologicky:

Typ spoje
Vidí se radiově, zelený stav v ASD Korektně pracují = přenáší data
MP300/600 - MP600 X-PoE ANO NE
MP360 - MP300/600, MP600 X-PoE NE NE
MP360 - MP100/155/165 ANO NE
MP200 - MP100/155/165 ANO ANO, omezená kapacita
MP165/155 - MP100 ANO ANO, max. kapacita 100 Mbps
MP200/165/155/100 - MP91 NE NE
MP91 - MP90 ANO ANO
MP91/MP90 - ME32 NE NE
ME32 - ME/MPS NE NE
ME32/ME - MEL32/MEL ANO NE, lze požádat o výjimku v SW nastavení
ALxxF (ODU-IDU) - ALxxD/F MP (minipojítka) NE NE
AL80G do roku 2010 – nové AL80GE ANO  NE
AL80GE  – nové AL80LP/HP NE NE
MP200/165/155/100 - MP165/200 II. ANO  NE
 

 

Existuje nějaký přehled všech antén, které ALCOMA dodávala ke spojům?

Tento přehled existuje, naleznete ho na následujícím odkazu: Názvy antén ALCOMA

 

Je možné, aby se někdo, kdo má obecnou licenci pro ASD přihlásil do mého spoje a měnil parametry?

Ano, je to možné. Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje nastavit v http dohledu Access list. Je to seznam deseti IP adres, ze kterých se dá do dohledu přistupovat. Tím se odstraní i případné „poblikávání“ ASD při provozování dohledu spoje na veřejné IP adrese vlivem odpojování dohledu při nadměrném počtu dotazů robotů a jiného internetového provozu.

Definitivním řešením je ale nastavení Vašeho vlastního čísla „USER NUMBER“ a Vaší vlastní licence s vloženým USER NUMBER kodem. Obecná licence totiž ovládá pouze spoje s USER NUMBER 0000, konkrétní licence ovládá Vaše konkrétní spoje + všechny ostatní s UN 0000. 

Další způsob zabezpečení je nastavení uživatelského hesla nebo vložení dohledu do VLAN.

 

Co dělat, když dohled v ASD nevydrží připojený, šediví?

a) nejčastěji je to nevhodně nastaveným parametrem Communication Settings, který prodlužuje dopravní zpoždění dohledových paketů – tedy tam, kde trasa od Vás k terminálu má velkou latenci

b) Zejména při použití veřejných IP adres dochází k dotazování roboty. Spoj je nastavený tak, aby při požadavcích na odpovědi naopak dohled odpojoval. Z toho důvodu i příkaz PING má nestabilní dobu odpovědi, při nezměněné latenci průchodu dat přes spoj. Latence dotazu na dohled protistrany tedy není latence dopravní trasy. Doporučujeme použít Acess list. V http dohledu k přečtení i Vaše aktuální IP adresa pro kontrolu a snížení nebezpečí odpojení dohledu omylem.

 

Je možné použít staré typy vnitřních svorkovnic pro nové spoje a naopak?

Z důvodu odlišného napájení jednotlivých párů nelze vzájemně kombinovat různé typy svorkovnic a ODU. Je třeba dodržet následující kombinace:

 

 • Spoje MP165, MP360, MP600, AL80GE: ALS1-GEth, ALS1-2GEth
 • Spoje MPR360: ALR1-GEth
 • Spoje s Fast Ethernet rozhraním (MP91, MP100, MP155): ALM100, ALS1-2FEth, ALS3-2FEth
 • Starší spoje s FEth rozhraním (MP90 a starší): ALM1, ALS1-FEth+E1

 

Kompletní přehled naleznete ZDE


Pro ověření funkčnosti daného spoje s méně častými typy svorkovnic se prosím obraťte na technickou podporu Alcoma. 

 

Proč se mi při zadávání expiračního kódu zobrazí upozornění, že může dojít k přerušení spojení. Hrozí přerušení provozu?

Zadávání expiračních kódů nemá vliv na provoz spoje, toto varování se zobrazuje vždy. Pouze pokud je zadáván kód pro nižší přenosovou rychlost, než je aktuálně používaná, dojde k jejímu přepnutí. Je tedy třeba nejprve ručně přepnout na nižší rychlost a poté kód zadat, jinak může dojít k „odříznutí“ vzdálené strany.

 

Nemohu v ASD přepínat přenosové rychlosti, jak je to možné?

Pravděpodobně je zapnuta ACM. Po jejím vypnutí půjde přenosová rychlost změnit, následně lze opět ACM zapnout.

U starších typů spojů (ME/ME32/MP90) se přepínání rychlostí provádí přes licenční klíč.

 

Je možné někde získat starší verzi ASD?

Na stránkách Alcoma je aktuální verze ASD, která je vždy zpětně kompatibilní se všemi spoji. Starší verze tedy není třeba a ani není ke stažení nabízena.

 

Jaké dohledové a přístupové kanály je možné využívat?

 • Minipojítka MP91 a novější: ASD, SNMP, RS232
 • Minipojítka starší: ASD, SNMP, Telnet, RS232
 • ALxxF: ASD, HTTP, SNMP, Telnet/SSH, Syslog, RS232

 

Z dohledových důvodů provádím ping na IP adresy jednotek, čas odezvy není ale konstantní, občas odpověď ani nepřijde. Je něco špatně?

Management jednotek má určité priority, kdy odpověď na ping je až jedna z posledních, přednostně se zpracovávají činnosti důležité pro přenos dat. Z toho důvodu může čas odezvy značně oscilovat. Pro ověřování správného stavu je doporučeno provádět ping „skrz“ spoj na nějaký klasický síťový prvek.

 

Nevrací se mi ACM do výchozího stavu, i když je kvalita signálu již dostatečná, čím to je?

Pokud je ACM používána společně s ATPC, může při špatném nastavení dojít k tomuto chování. Je třeba zajistit, aby úroveň, na kterou ATPC reguluje, byla vždy vyšší, než je hodnota, při které se vrací ACM zpět do základního stavu.

 

Mám nastavené odpovídající frekvence, stejnou šířku kanálu i modulaci, vyhovující přijímanou úroveň a stejně se spoj nespojí, kde je problém?

Zkontrolujte prosím nastavení Interleavingu (Menu Set > MUX+FEC Properties), na obou stranách musí být shodné. Typicky hodnota 16 pro vysoké prokládání a 2 pro nízké.

 

Jak si zazálohuji seznam IP adres a seznam spojů v network manageru?

Záloha se provede zálohou statlist.xml, iplist.xml, proclist.xml. Tyto soubory mohou být místěny dle typu systému v následujících umístěních:

 • C:\Users\XXX\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Alcoma\ASD
 • C:\\Program Files (x86)\Alcoma\ASD

 

Proč jsou u nových UNI antén s jemnou mechanikou dvojité podložky? Jsou nutné?

 

Hliníkové třmeny se během dotahování poměrně dost prohnou (až o 2 mm pro plné sevření).  Aby bylo dosaženo správného předepnutí, matice se pod napětím dotahuje až o 1 + ½ otáčky. Klasická otevřená pérovka v této aplikaci nemá smysl pro zajištění a mohla by se během utahování otevřít. Proto není doporučeno její použití.

Dvě, namísto jedné podložky přidávají 1 třecí plochu navíc. Není předepsáno mazání, takže možnost zadření je vyšší a 2 podložkami se možnost zadření a tím tvorby kovových třísek v dosedacích plochách opět snižuje.

Pro správnou funkci by stačila i 1 samotná podložka DIN 125A, ale v takovém případě by mělo být použito mazivo.

 

Jaké je rozmístění ventilátorů na dohledové kartě u spojů ALxxF?

 

Při pohledu ze strany rámečku: Fan 1 - vpravo nahoře, Fan 2 - vpravo dole, Fan 3 - vlevo dole.

Graficky je rozmístění znázorněno zde.