Školení a certifikace

Certifikační školení ALCOMA

Základní školení: základní zvládnutí dohledu ASD, rekognoskace, směrování, výpočet optimální trasy, přepěťová ochrana, rámcově témata z pokročilých školení.

Pokročilé školení: pokročilé ASD, Network mode, ASD server, vyšší výpočty, licenční politika ČTÚ, optimalizace sítí. Řešení problémů a závad pokročilé.

Certifikační schéma ALCOMA a prodloužení záruční doby.

Počínaje datem 1. 3. 2017 je dle podmínek tímto dnem platného ceníku na nově vyrobené spoje poskytována záruka v celkové délce 60 měsíců. Netýká se repasovaných spojů, nebo spojů jejichž výroba byla oficiálně ukonečna (nejsou uvedeny v uvedeném ceníku). V těchto případěch je záruka 6 měsíců od data dodání, na repasované spoje nelze uplatnit prodloužení záruky formou certifikace.