Manuál technické podpory

Vzhledem ke komplexnosti problematiky radioreléových spojů poskytuje ALCOMA svým klientům profesionální technickou a servisní podporu. Pro zjednodušení a urychlení řešení případných problémů existuje tento manuál shrnující doporučené postupy komunikace.
V případě dotazů a žádostí na zákaznickou podporu je třeba postupovat dle následujícího scénáře.

 

 •  Primárním komunikačním kanálem je přímý kontakt na zákaznickou podporu pomocí:
 • E-mailu: hotline @ alcoma.cz
 • Telefonu: +420 267 211 224
 • Pracovní doba: během pracovních dnů, 8:00 – 16:00 hodin

 

 •  V případě neurgentních záležitostí a dotazů lze využít Helpdesk formulář na stránkách ALCOMA
 • Při nepřítomnosti pracovníka zákaznické podpory je možné kontaktovat přímo konkrétní techniky - kontakty k nalezení v sekci Kontakty a dále svého obchodního zástupce, případně jakéhokoliv jiného obchodníka.
 • Pro akutní případy mimo běžnou pracovní dobu disponuje ALCOMA sítí servisních partnerů, u většiny s nonstop servisní linkou. Jejich seznam je dostupný na http://www.alcoma.cz/servisni-strediska. Zákazníci s platnou smlouvou o poskytování servisních služeb mohou využít příslušné servisní kontejnery s nepřetržitým přístupem.
 • Pro komunikaci se zákaznickou podporou si prosím vždy připravte a sdělte následující údaje, přispějete tím k rychlejšímu řešení problému:
 • Označení spoje nebo sériová čísla jednotek, frekvence, přenosová kapacita
 • Použité antény (průměr)
 • Délku a lokaci spoje
 • Vysílaný výkon, přijímaná úroveň (z ASD nebo změřená)
 • Popis závady a okolnosti, při nichž se vyskytuje

 

Pro diagnostiku složitějších problémů je téměř vždy nutné zaznamenat chování spoje při chybovém stavu, tzn. uložit screenshoty, vyexportovat historii alarmů apod. Nejjednodušším řešením je poskytnutí dočasného přímého přístupu do dohledového systému spoje zřízením a zasláním veřejné IP adresy jednotek.

Poskytnutí technické podpory pro zákazníky bez platné servisní smlouvy uzavřené se společností ALCOMA a.s. není nárokovatelné.

Dokumenty ke stažení: Manuál pro poskytování servisní podpory