Pásmo 5 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 5 GHz (5.470 - 5.725 GHz)
Dle všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12
Referenční kmitočet: xxx MHz
Duplexní odstup: xxxMHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.