ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Pásmo 5 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 5 GHz (5.470 - 5.725 GHz)
Dle všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12
Referenční kmitočet: xxx MHz
Duplexní odstup: xxxMHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.