Pásmo 13 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 13 GHz (12,75-13,25 GHz)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/18/10.2011-15
Referenční kmitočet: 12 996 MHz
Duplexní odstup: 266 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.