Pásmo 32 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 32 GHz (31,8 - 33,4)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/11/02.2011-1
Referenční kmitočet: 32 599 MHz
Duplexní odstup: 812 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.