Pásmo 38 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 38 GHz (37,093 - 38,178 / 38,353-39,438 GHz)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/4/10.2005-37
Referenční kmitočet: 38 248 MHz
Duplexní odstup: 1 260 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.