Pásmo 6 GHz (nižší 6 GHz)

Kanálová tabulka pro pásmo 6 GHz (5,925 - 6,425 GHz)
Dle plánu využití kmitočtového spektra PV-P/19/12.2005-47
Referenční kmitočet: 6175 MHz
Duplexní odstup: 252,04 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R a CEPT.