Pásmo 18 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 18 GHz (17,7 - 19,7 GHz)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/17/02.2010-3
Referenční kmitočet: 18 700 MHz
Duplexní odstup: 1 010 MHz
Uspořádání pro kanálové rozteče 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz a 13,75 MHz jsou v souladu s doporučeními ITU-R a CEPT určena pro digitální systémy střední a vysoké kapacity. Uspořádání pro kanálové rozteče 7,5 MHz a 5 MHz jsou v souladu s dodatkem 4 doporučení ITU-R pro nízkokapacitní digitální systémy.