Pásmo 26 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 26 GHz (24,773-25,445 / 25,781-26,453 GHz)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/2/03.2006-4
Referenční kmitočet: 25 501 MHz
Duplexní odstup: 1 008 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.