Pásmo 15 GHz

Kanálová tabulka pro pásmo 15 GHz (14,5-14,62 GHz / 15,23-15,35 GHz)
Dle plánu využití radiového spektra č. PV-P/8/10.2011-14
Referenční kmitočet: 14 924 MHz
Duplexní odstup: 728 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními CEPT a ITU-R.