Pásmo 6 GHz (vyšší 6 GHz)

Kanálová tabulka pro pásmo 6 GHz (6,425 - 7,125 GHz)
Dle plánu využití kmitočtového spektra PV-P/19/12.2005-47
Referenční kmitočet: 6770 MHz
Duplexní odstup: 340 MHz
Uspořádání je v souladu s doporučeními ITU-R a CEPT.